u

Contract de Confidentialitate

Părțile:

ANA’S UNICORNS S.R.L cu sediul în sat Becicherecu Mic, Comuna Becicherecu Mic,nr.1, județul Timiș în calitate de Prestator

Beneficiar – persoana care achizitioneaza si beneficiază de pachetul/pachetele online, de produsele sau de serviciile din cadrul  site-ului  www.nolimitbydd.ro

Partea care dezvăluie informațiile (Prestatorul), consideră aceste informații drept confidențiale și / sau consideră că are drept de proprietate asupra lor. 

Scopul prezentului Acord este acela de a stabili condițiile în care Beneficiarul va păstra confidențialitatea asupra acestor informații.

Având în vedere înțelegerile dintre cele două părți conținute în prezentul document, Părțile convin următoarele:

Informațiile confidențiale: Informațiile confidențiale sunt informațiile, în format fizic sau electronic, referitoare la antrenamente, diete, informații scrise sau sub orice altă formă materială care au ajuns la cunoștința Beneficiarului

Destinația informațiilor. Beneficiarul nu are niciun drept, direct sau indirect asupra informațiilor confidențiale, exceptând dreptul de a folosi aceste informații în scopul personal și în limitele stabilite prin prezentul contract.

Informațiile vor fi tratate ca fiind strict confidențiale, iar Beneficiarul nu are drept să: copieze, multiplice, distribuie dezvăluie, în niciun fel, total sau parțial, niciunei alte persoane, niciuna din informațiile confidențiale sau aspecte legate de acestea și nici să permită accesul terților la informațiile

Daune. Dacă se dovedește că Beneficiarul nu a respectat obligația menționată la pct.3 de mai sus, va fi obligat să plătească Prestatorului daune în valoare de 1200 de euro, aferente prejudiciului suferit de Prestator.

Durata de păstrare a confidențialității și încetarea contractului. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 1 (un) an, cu începerea de la data semnării. Obligațiile Beneficiarului ce decurg din prezentul Contract vor rămâne valabile și vor avea efect pe o perioadă de 3 ani de la data încetării Contractului.

Litigii. Prezentul acord, precum și eventualele litigii, controverse sau diferende decurgând din, sau legate de acestea sunt și vor fi reglementate, interpretate și soluționate conform legii române.

Close

Suntem aici pentru tine si pentru a te ajuta sa-ti atingi obiectivele. De cele mai multe ori, invocam tot felul de motive doar ca sa nu ajungem la sala de sport. De la locul de parcare, pana la oboseala sau lipsa de chef. Cert este ca in zilele noastre tehnologia este asul din maneca si este pacat sa nu profiti de el.

Incepe azi transformarea!

Practic, azi ai toate posibilitatile sa faci sport si sa incepi un stil de viata sanatos. Toate aceste lucruri le poti face de acasa sau din orice loc iti doresti. Ai confort, suport si nicio scuza sa nu faci miscare, cel putin 30min pe zi.  Incepe transformarea acum, solicitand o dieta personalizata si un antrenament online.

Ne gasesti si pe
About